Skip to main content

Messuan arvomaailma pohjaa kestävään kehitykseen

Vastuu ympäristöstä on meille tärkeää ja pitkällä tähtäimellä koko messutoimialan elinehto. Tätä vastuuta ei voi liikaa korostaa. Olemme haastaneet myös kumppanimme ja alihankkijamme tähän yhteistyöhön.

Messutoimiala on vuokratoimintaa ja enemmistö käyttämistämme rakenteista ja kalusteista on moduloituja, kestäviä ja kierrätettäviä. Tuotekehityksemme pyrkii ottamaan huomioon myös hukka-, ylijäämä- ja roskamateriaalin kierrätyksen ja jatkokäytön.

Tuotteiden modulaarisuudella, muunneltavuudella ja kierrättämisellä saadaan asiakkaan tapahtumasta kustannustehokas ja vähennetään kertakäyttöisyyttä.

Ympäristöystävälliset materiaalit ja menetelmät

Käyttämämme materiaalit ja menetelmät ovat mahdollisimman ympäristöystävällisiä ja valaisimet sekä av-tekniikka vähäenergisiä. Kun materiaalit lopulta hävitetään, kaikki jäte kierrätetään ja jatkojalostetaan.

Esimerkiksi käyttämämme mattomateriaalit ovat 100% kierrätettäviä. Lisäksi käytämme mattoja pakkaus- ja suojamateriaaleina. Kiinnitämme huomiota myös materiaalien ympäristöystävällisyyteen mutta myös kestävyysominaisuuksiin, jotta tuotteen elinkaari olisi mahdollisimman pitkä.

Esimerkkejä kierrätyksestämme:

 • Suurin osa kalusteista on vuokrakalusteita ja siten kierrätettäviä.
 • Käytämme osastoilla energiatehokkaita av-laitteita ja valaisimia.
 • Materiaaleilla ja ratkaisuilla on joko virallinen ympäristösertifikaatti tai ne on todettu pitkän elinkaaren tuotteiksi.
 • Materiaalit hankitaan mahdollisimman läheltä kuljetusten minimoimiseksi.
 • Messumatot hyötykäytetään pakkaus- ja suojamateriaalina.
 • Kaikki syntyvä jäte kierretään messuhallin kierrätyspisteillä lajitteluohjeiden mukaan.

Kohti tulevaisuutta

Käytämme mahdollisuuksien mukaan paikallisia kumppaneita minimoidaksemme työvoiman ja tavaroiden kuljetukset. Logistiikassa pyrimme hyödyntämään myös yhteiskuljetuksia.

Kestävän kehityksen mukaan toimiminen ei ole projekti, vaan pysyvä arvomaailma, joka ohjaa toimintaamme ja sen kehittämistä.

Pyrimme toimimaan avoimesti ja rehellisesti, asiakkaitamme ja kumppaneitamme kunnioittaen. Haemme vielä tasapainoa ekologisen, taloudellisen ja sosiaalisen kestävyyden edistämiseen.

Pienin, mutta pysyvin askelin kohti tulevaisuutta.

Kestävän kehityksen tavoitteemme

Vastuullisuus on osa arkeamme. Olemme valinneet kuusi tavoitetta, joilla voimme parhaiten edistää kestävää kehitystä. Vastuullisuus on meille jokapäiväisiä valintoja sekä toimintatapojen ja yrityskulttuurimme kehittämistä. Haastamme myös kumppanimme ja alihankkijamme yhteiseen vastuullisuustyöhön.

Sukupuolten tasa-arvo

 • Ole tietoinen sukupuolistereotypioista, tunnista ne, valista muita niistä.
 • Vastusta häirintää. Nollahäirintäkäytäntö työpaikalla.

Eriarvoisuuden vähentäminen

 • Vastusta kaikenlaista syrjintää sukupuolesta, rodusta, seksuaalisesta suuntautumisesta, sosiaalisesta taustasta ja fyysisistä kyvyistä riippumatta.
 • Tue maahanmuuttajia ja pakolaisia yhteisössäsi. Toimi vapaaehtoisena. Lahjoita.

Edullista ja puhdasta energiaa

 • Älä käytä useita laitteita yhtä aikaa, ellei se ole ehdottoman välttämätöntä.
 • Sammuta laitteet ja valot, kun et käytä niitä.
 • Ryhdy energiatehokkaaksi.

Vastuullista kuluttamista

 • Vähennä, käytä uudelleen, kierrätä.
 • Etsi kumppaneita, joilla on kestäviä käytäntöjä ja jotka eivät vahingoita ympäristöä.
 • Käytä uudelleen mahdollisuuksien mukaan
 • Osta älykkäästi ja vähennä ostoja.
 • Vältä hukkaa suunnittelemalla uudelleen käytettävyys
 • Lahjoita/kierrätä kalusteet ja materiaalit, joita ei enää tarvita.
 • Suunnittele jätteen syntymisen minimoiminen ennen projektia ja sen aikana.

Ihmisarvoista työtä ja talouskasvua

 • Järjestä mentorointiohjelma auttaaksesi nuoria valmistautumaan paremmin tuleviin töihinsä.
 • Tue paikallisia tuotteita ja paikallista talouskasvua.
 • Paranna kulutuksen ja tuotannon resurssitehokkuutta.
 • Edistä ja tue nuorten työllistymistä ja koulutusta.

Ilmastotekoja

 • Salli joustavat aikataulut tai kannusta tekemään enemmän kotoa käsin / kannusta virtuaalikokouksiin.
 • Edistä julkisen liikenteen käyttöä tai pyöräilyä työmatkoilla.
 • Helpota kompostointia toimitiloissa.
 • Osta ympäristöystävällisiä tuotteita.
 • Kierrätä paperi, lasi, muovi, metalli ja vanha elektroniikka.
 • Valitse uudelleenkäytettäviä tuotteita. Älä käytä kertakäyttöisiä.
 • Vähennä muovijätettä.
 • Vähennä paperin käyttöä, vältä tulostamista ja korvaa ne sähköisillä vaihtoehdoilla.
 • Käytä mobiili- tai verkkosovelluksia kyselyiden tekemiseen ja esitysten esittämiseen paperiesitteiden ja –lomakkeiden vähentämiseksi.

Kiinnostaako kestävä tapa osallistua messuille?
Ota yhteyttä, niin jutellaan lisää.