Skip to main content

Toimitilat erikoisaikana ja sen jälkeen

Koronavirus on vaikuttanut kaikkien elämään ja jos eri asiantuntijoita on uskominen, ei se tule olemaan viimeinen maailmaa mullistava virus. Vaikutukset ovat ulottuneet myös kaikkiin tiloihin ja niiden käyttöön. Toimistoilla on jouduttu varsinaisten töiden lisäksi miettimään, miten tiloja täytyy muokata uusiksi, jotta turvallinen työskentely on mahdollista.

Tällä hetkellä töitä tehdään jälleen monissa yrityksissä etänä, mahdollisuuksien mukaan. Etätöiden myötä toimitilat ovatkin uudessa
tarkastelussa; mikä tulee muuttumaan pysyvästi? Millaiset ja minkä kokoiset toimitilat tarvitaan tulevaisuudessa? Etätyö tulee
todennäköisesti muuttamaan toimitilojen tarvetta ja luonnetta pitkäksi aikaa tai jopa kokonaan.

Tänä erikoisjärjestelyiden aikana turvallinen toimistotyöskentely edellyttää hyvää ilmanvaihtoa ja hygieniaa, riittäviä turvavälejä
ja yhteisiä pelisääntöjä. Pöydillä on käsidesipulloja ja tuoleissa on kieltotarroja. Palaammeko enää siihen entiseen normaaliin,
jolloin käsihygienia ei ollut mielessä toimistolla liikkuessa ja sait rauhassa istua, missä halusit ja ennen kaikkea ei tarvinnut vältellä työkavereita?

Uskomme, että monet näistä uusista toimenpiteistä ovat tulleet jäädäkseen. Siksi onkin hyvä miettiä, miten uudet järjestelyt muokataan luonnolliseksi ja pysyväksi osaksi turvallisia, viihtyisiä ja toimivia työtiloja väliaikaisten ratkaisujen sijaan. Henkilökunnan tulee nähdä työnantajaltaan vastuullisia toimia ja tuntea olonsa turvalliseksi työskennellessään yrityksen tiloissa.

Se, mikä aiemmin oli tyylikästä ja tehokasta, ei välttämättä nyt toimikaan. Trendikkäät avotoimistot eivät ole enää terveysvaatimusten mukaisia. Työskentelytilojen tulee edelleen olla tehokkaat, mutta nyt myös tarpeeksi väljät. Turvallisuusnäkökohtien lisäksi tärkeää on viihtyisyys.

Toimisto on aina muutakin kuin työntekopaikka. Se on myös tärkeä sosiaalinen kohtaamispaikka. Etätöiden lisääntyessä keskittymistä vaativat työt tehdään kotona ja ryhmätyöt, yhdessä ideointi ja muu sosiaalisuus hoidetaan toimistolla. Toki toimistollakin tulee olla tiloja rauhalliseen työskentelyyn.

Kun tilojen uudelleenjärjestelyt mietitään yhdessä porukalla, syntyy varmasti kyseiselle työyhteisölle parhain ratkaisu.
Työyhteisö itse tietää, millaisia tiloja tarvitaan. Samalla tulee mietittyä uudet pelisäännöt työntekemiseen, yhteisiin taukoihin ja keskittymisrauhaan.

Ota myös tilasuunnittelija mukaan miettimään uusia ratkaisuja. Ammattilainen voi nähdä tilassa sellaisia mahdollisuuksia, joita ei tiloissa työskenteleville tule heti mieleen. Suunnittelija tietää myös ongelmakohdat ja osaa niitä ennakoiden välttää ylimääräisiä kuluja. Tilasuunnittelun ammattilaisilla on myös valmiina toimiva verkosto remontointiin sekä kattavasti tietoa materiaaleista, valaistuksesta ja muista osa-alueista. Tämä varmasti säästää yrityksen aikaa ja sen myötä myös rahaa. Ennen kaikkea hyvällä suunnittelulla saadaan aikaiseksi monimuotoiset, muunneltavat tilat, joissa huomioidaan kaikkien työntekotarpeet. Tällä luodaan hyvä perusta tehokkaalle ja tyytyväiselle työyhteisölle.

Viimeisimmät artikkelit