Terveys ja turvallisuus edellä

Ensi vuoden messutapahtumien suunnittelu tulee paljolti pyörimään terveys- ja turvallisuusnäkökohtien ympärillä. Jotta
luottamus tapahtumiin saadaan palautettua, ovat kaikki tapahtuma-alan yritykset tehneet lujasti töitä turvallisten ja samalla
myös taloudellisesti kannattavien toimintamallien eteen. Yhtään oleellista sisämessutapahtumaa ei ole pidetty maaliskuun
lopun jälkeen, joten kaikkien strategiat ja toimenpiteet odottavat edelleen testaustaan.

Kuten normaalistikin, noudatamme Messualla näyttelyjärjestäjän antamia osastojen suunnittelu- ja toteutusohjeita. Lisäksi
huomioimme näyttelyjärjestäjän jatkuvasti päivittyvät terveys- ja hygieniaohjeistukset. Jos niihin tulee muutoksia tai lisäyksiä
ennen messutapahtumaa, päivitämme suunnitelmamme niiden mukaisesti. Etenkin ulkomaan tapahtumissa ohjeet ovat
keskenään hyvinkin erilaisia. Terveys- ja hygieniaohjeistukset pätevät myös rakennus- ja purkuaikana ja voivat siten hidastaa
työn etenemistä. Tämäkin pitää ottaa toteutuksissa huomioon.

Messualla on täydet edellytykset suunnitella ja toteuttaa yritysten tarpeiden mukaisia messuosastoja ja muita tiloja huomioiden
kaikki erilaiset ohjeistukset. Olennaista on, että ennakkosuunnittelu ja -varautuminen tehdään huolellisesti. Kaikkien projektiin
osallistuvien tulee tuntea olonsa turvalliseksi projektin kaikissa toteutusvaiheissa.

Olemme tehneet asiakkaillemme osastotilauksen yhteydessä toimitettavan terveys- ja turvallisuusmuistilistan. Uskomme muistilistasta olevan apua, kun messuosallistumista vastedes suunnitellaan myös nämä uudet näkökohdat huomioiden.