Skip to main content

Suunnittelija konkretisoi kuvaksi asiakkaan toiveet

Leo Rongonen on työskennellyt messuosastojen suunnittelun parissa jo 30 vuotta. Viimeisin niistä on kulunut Messua Oy:n palveluksessa kevään 2022 yrityskaupan myötä.

Leo Rongonen on aina pitänyt haasteiden ratkaisemisesta. Messuosastojen suunnittelussa hän on päässyt toteuttamaan asiakkaiden toiveita ja tarpeiden mukaisia ratkaisuja laajalla skaalalla.

”Nautin työstäni ja siitä, miten monella eri tavalla asioita voi ratkaista. Suunnittelu on eräänlainen älypeli, jossa minun pitää osata tulkita, mitä asiakas tarvitsee. Aina hän ei osaa pukea täysin sanoiksi, mitä todella halutaan ja toisaalta paljon merkitsee sekin, mitä toteutus saa maksaa. Se on yhtä aikaa vaikein, mutta myös hauskin tehtävä suunnittelijan pöydällä”, Leo Rongonen myhäilee.

Teknologian kehittyminen on tuonut suunnittelijalle lisää mahdollisuuksia

Leo Rongonen valmistui Pietarin taideteollisesta korkeakoulusta 1980-luvulla ja työskenteli sen jälkeen paikallisessa suunnittelutoimistossa. Vuosikymmenen lopulla hän tuli Suomeen opettelemaan piirtämistä erilaisilla tietokoneohjelmilla ja jäi sille tielle.

Messualalle suunnittelija ajautui oikeastaan vahingossa, kun hän aloitti työt suunnittelijana Arvelin Internationalissa vuonna 1991. Viime toukokuussa Messua osti Arvelinin messuliiketoiminnan, ja Rongosesta tuli messualainen.

”Kolmekymmentä vuotta tässä on hurahtanut, ja olen viihtynyt. Liittyminen Messuaan on ollut sujuvaa, ja saman suvun palveluksessa jatkaminen on tuntunut hyvältä.”

Rongonen kertoo, että työn sisältöön on tullut vuosien varrella monia uusia ulottuvuuksia. Teknologian kehittyminen on ollut yksi vahvimmista muutostekijöistä.

”Aiemmin messuosastoilla oli vain muutama kuva, sillä ne työstettiin rullafilmeistä. Se oli kallista ja vaativaa työtä. Sittemmin tulostaminen on kehittynyt, hinnat tippuneet ja osastoilla nähdään tulosteita niin seinissä, kalusteissa kuin lattioissakin. Myös audiovisuaaliset ratkaisut ovat halventuneet vuosien saatossa. Aiemmin liikkuva kuva messuosaston toteutuksessa oli harvinaisempaa, nyt näyttöjä käytetään monipuolisesti yhä enemmän.”

Mietityt ja hyvin ratkaistut yksityiskohdat palvelevat niin asiakasta kuin messuvieraita

Rongosen työtä on toteuttaa ratkaisuja asiakkaiden tarpeisiin. Tärkeä elementti on toiminnallisuuden lisäksi visuaalisuus, joka on hänelle suunnittelijana tärkeä elementti. Häntä innostavat myös yksityiskohdat.

”Opiskeluaikanani sain palautetta opettajaltani, että huomaan pienetkin yksityiskohdat ja tuon ne kuvissa esiin. Olen huomannut, että hän oli arviossaan oikeassa. Minulle merkitsevät paljon yksityiskohdat, ja että ne on mietitty ja ratkaistu hyvin.”

Yksityiskohtiin liittyy osaltaan myös Leo Rongosen vinkki alalle aikoville.

”Lue asiakkaan toiveet loppuun asti. Aika monesti olen alkanut heti innoissani ideoida asiakkaan viestin pohjalta omaa visiotani. Viestin lopussa on sitten ollut kuitenkin aika selvästi se, mitä asiakas lopputuloksessa haluaa. En sano, että olisin tehnyt turhaa työtä, mutta helpommalla pääsee, kun toteuttaa lähtökohtaisesti asiakkaan pyynnön. Se, että tuon sitten omalla ammattitaidolla siihen yksityiskohtia ja viimeistellyn ratkaisun, on kuitenkin kaikille kustannustehokkaampaa niin ajassa kuin rahassa”, hän virnistää.

Teksti: Tia Härkönen
Kuva: Messua Oy

Viimeisimmät artikkelit