Pk-yritys, muistathan hyödyntää messuavustusta

30.5.2018

Business Finland myöntää messuavustusta pienille ja keskisuurille yrityksille, joilla on halu kasvaa ja kansainvälistyä. Rahoitusta annetaan vähintään neljän tukikelpoisen pk-yrityksen ryhmälle, joka osallistuu toimialallaan merkittävään messutapahtumaan ulkomailla.

Business Finland rahoittaa yritysten osallistumista kansainvälisesti merkittäviin messutapahtumiin eri toimialoilla. Hankearvioinnissa huomiota kiinnitetään erityistä siihen, mikä vaikutus messurahoituksella on yrityksen globaalin liiketoiminnan kasvuun sekä mikä on niiden tuotteiden ja palvelujen innovatiivisuus ja uutuusarvo, joita yritys aikoo messuilla esitellä.

Tukihakemus lähetetään Business Finlandille ennen messutapahtumaa.

– Yritys hakee tukea sinä vuonna, kun messut ovat. Hakemuksen pitää olla meillä vähintään päivää ennen messujen alkua. Messuavustus on erilainen moneen muuhun tukeen verrattuna, sillä kustannusten syntymisajankohtaa katsotaan suoriteperusteisesti eli esimerkiksi osastokustannuksen katsotaan syntyvän ensimmäisenä rakentamispäivänä, jolloin asiakas saa osaston käyttöönsä. Laskun maksupäivällä ei ole tällöin merkitystä. Kansainvälisille messuille on tyypillistä, että osastopaikan varauksen joutuu tekemään parikin vuotta aikaisemmin. Nämä kustannukset tietenkin huomioidaan mukaan tuen piiriin, kertoo Business Finlandin tuotepäällikkö Heli Flink.

Ei enää koordinaattoripakkoa

Messuavustuksen hakeminen uudistui vuonna 2016. Sitä ennen avustusta haettiin yritysryhmänä, jolla tuli olla koordinaattori, joka haki tuen koko yritysryhmän puolesta. Aiemmin esimerkiksi Messua toimi monen asiakasryhmänsä koordinaattorina.

Mikä tilanne on nyt, Heli Flink?

– Nytkin hakijana on yritysryhmä. Koordinaattoria ei kuitenkaan enää edellytetä, vaan yksittäinen yritys hakee tukea omiin kustannuksiinsa. Se pätee kuitenkin edelleen, että yhteensä yrityksiä pitää olla lähdössä samoille messuille neljä, jotta tukea voidaan heille kullekin myöntää, Flink täsmentää.

Flinkin näkemys on, että yrityksistä noin 80 prosentilla on edelleen apunaan koordinaattori.

– Tämä vaihtelee toki paljon. Yrityksillä saattaa olla kv-messuilla yhteisosasto, jolla viedään toimialan suomalaista osaamista maailmalle. Silloin yhteinen koordinaattori on iso apu. Paljon on kuitenkin yrityksiä, jotka lähtevät itsenäisesti messuille omilla osastoillaan. Yhteisosasto ei ole myöskään järkevä, jos yritysten asiakasryhmät ovat erilaisia. Silloin he ovat messuilla eri halleissa, joten yhteinen osasto ei olisi edes mahdollinen, hän toteaa.

Messuavustus on de minimis -rahoitusta

Business Finland rahoittaa messujen osalta vain pk-yrityksiä. Flink muistuttaa , että yritysten omistuspohja vaikuttaa kokoluokitukseen.

– Asiakkaat saattavat yllättyä, kun avustusta ei myönnetä, vaikka he ovat pieni itsenäinen yksikkö Suomessa. Jos he ovat osa isompaa konsernia, katsomme heidät omistajuuden kautta suureksi yritykseksi, eikä tuen saanti silloin ole mahdollista.

Muina tärkeinä kriteereinä avustuksen saamiseksi Heli Flink luettelee riittävän hyvä taloudellisen tilanteen ja ettei yrityksellä ole maksamattomia verovelkoja eikä negatiivista omaa pääomaa.
Messuavustus on niin sanottua de minimis -rahoitusta, jota voidaan myöntää maksimissaan 200.000 euroa kolmen vuoden aikana.

Tällä hetkellä yksittäiselle yritykselle messuavustusta voidaan myöntää korkeintaan neljä eri kertaa vuosien 2016-2018 aikana. Myönnettävä tuki on 50 % suorista kustannuksista osaston hankintaan ja toteutukseen liittyen. Muille kuluille, kuten matkakulut ja rahdit, avustus lasketaan ns. flat raten mukaan, joka on 20% suorista kuluista.

Hakeminen on taas vilkastunut

Business Finlandin käytettävissä oleva määräraha messuavustuksiin on viime vuosina ollut noin 3 miljoonaa euroa vuodessa. Ennen muutoksen vuotta 2016 rahaa oli yli tuplasti enemmän. Tämä on aihettanut jonkin verran sitä, että kaikkia hakemuksia ei ole voitu rahoittaa, mikä on näkynyt myös vähentyneenä hakuintona.

– Tänä vuonna hakeminen on kuitenkin selvästi vilkastunut. Toki messuvuodetkaan eivät ole toistensa kaltaisia, sillä suuria toimialakohtaisia kansainvälisiä messuja järjestetään usein joka toinen tai vain jopa joka kolmas vuosi. Tänä vuonna messuja on taas selvästi enemmän. Ilokseni tämän vuoden osalta tuntuma on myös, että kaikki rahoituskelpoiset ryhmät voitaisiin rahoittaa, Heli Flink vinkkaa.

Tarkemmin messuavustuksen perusteista ja hakemisesta voit lukea Business Finlandin verkkosivuilta

 

Teksti: Tia Härkönen
Kuva: Pixabay