Skip to main content

Messuan vastuullisuus kumpuaa jo 1960-luvulta

Vastuullisuus on paljon enemmän kuin vain ympäristökysymykset. Perheyrityksenä Messualla mietitään myös sosiaalisen ja yhteiskunnallisen vastuun merkitystä toimialan tulevaisuuden keihäänkärkinä.

Messua Oy osallistui alkuvuodesta 2022 LUT-yliopiston Sustainability Challenge -projektikurssiin. Sen tavoitteena oli Lahden alueen yritysten kestävyyshaasteiden ratkaiseminen.

Kurssiosallistumisen myötä Messualla havaittiin, että messutoimiala on ollut erinomaisen ympäristötietoinen vuosikausia ja esimerkiksi kierrätystä on toteutettu aina. Messuan toimitusjohtaja Eriikka Kalliokoski näkee toimialan ohjautuneen kierrätykseen, sillä alan katteet eivät ole koskaan olleet isoja, ja hävikkiä on pyritty hyödyntämään ja käyttämään uudelleen.

”Messuilla käytettyjä materiaaleja on aina hyödynnetty uudelleen niin paljon kuin on pystytty. Puretuilta osastoilta otetaan talteen muun muassa mattomateriaaleja ja tulosteita. Ylijäämämateriaalia hyödynnämme niin suojaus- kuin pakkausmateriaalina. Jätteeksi ei mene mitään sellaista, mitä ei olisi tarkasti jo etukäteen lajiteltu.”

Siitä Kalliokoski on tyytyväinen, että kurssiin osallistuminen ja opiskelijayhteistyö auttoi heitä näkemään, miten vastuullisuus ja kestävä kehitys pitävät sisällään paljon muutakin kuin vain ympäristöasiat.

Taloudellisesti, sosiaalisesti ja ekologisesti kestävää liiketoimintaa

Messualla on vuosien saatossa toimittu monella tapaa vastuullisuuden kriteerit täyttäen, vaikka sitä ei arjessa aina ole tiedostettu. ”Esimerkiksi perheyrityksenä vastuumme työntekijöistä on ollut olemassa aina”, toteaa Kalliokoski.

Messuan juuret ovat 1960-luvulla. Tuolloin Kalliokosken isoisä Esko Arvelin perusti Kilpimainos Arvelinin.

”Esko perusti yrityksen työllistääkseen itsensä. Sittemmin hän pystyi palkkaamaan mukaan poikansa sekä vaimonsa, ja pikkuhiljaa myös muita. Yritys alkoi kasvaa ja parhaimmillaan isoisän yrityksestä kasvoi iso kansainvälinen toimija, joka työllisti toistasataa työntekijää ja toimipaikkoja oli eri puolilla Suomea”, hän sanoo.

Tänä päivänä Messua Oy on huomattavasti pienempi yritys, mutta edelleen toimiva ja tunnettu alallaan. ”Kuten isoisälle, meille on tärkeää tarjota työtä ja pitää huolta niin omasta henkilöstöstämme kuin kumppaneistamme. Tämä oli myös yksi taustatekijä keväällä 2022 tehdyssä yrityskaupassa, kun Messua osti Arvelin International Oy:n liiketoiminnan. Ostetun yrityksen juuret ovat samaa perua kuin meillä.”

Verkostojen voimalla kohti kestävää kehitystä

Messuan toimintatapa käyttää paikallisia kumppaneita messuosastojen tuotannossa ja rakentamisessa on ollut tiedostava siirtymä. Koska alihankintaverkostoa oli rakennettu jo kauan, oli seuraava, luonteva ratkaisu, oman tuotannon lopettaminen. Alihankkijoiden ja freelansereiden kanssa tehtävä yhteistyö on kestävä ratkaisu niin vastuullisuuden kuin monipuolisen tarjonnankin näkökulmasta. Ehkä tämä antaa myös yhteiskunnallista merkitystä.

Kalliokoski toteaa messualaisten saaneen kurssista myös uusia ja laajempia näkemyksiä kestävään kehitykseen. Niitä pyritään ottamaan jatkossa entistä enemmän huomioon ja ohjaamaan myös alihankkijoita toimimaan samaan suuntaan.

Nuorten vähäinen päätyminen alalle huolettaa

Sustainability Challenge -kurssin myötä Messualla huomattiin, että esille nousseista vastuullisuuskohdista moni asia on jo hoidossa. Esimerkiksi sukupuoleen ja yhdenvertaisuuteen liittyviin kysymyksiin yrityksessä ei ole oikeastaan koskaan tarvinnut erikseen paneutua, vaan monimuotoisuus on ollut aina läsnä.

Se, mikä Messuan toimitusjohtajaa ja kolmannen polven yrittäjää mietityttää, on alan kehittyminen ja jatkuvuus.

”Olemme miettineet, miten saisimme nuoria enemmän mukaan alalle. Meillä on ollut harjoittelijoita, mutta oppilaitosten aikataulut eivät useinkaan sovi meidän aikatauluihimme. Syksyisin on monen tapahtuman suma, eikä sen kiireen keskellä aidosti ehdi ohjata ketään. Kesällä taas messurintamalla on sen verran hiljaista, ettei aitoja kesätöitä ole tarjota.”

Mielessä onkin ollut Mentorointi-ohjelma, jolla nuoria ohjattaisiin alan pariin. ”Nykyinen alihankintaverkostomme on koronan myötä pienentynyt merkittävästi, sillä osa toimijoista on lopettanut, ja toisaalta ihmiset alkavat ikääntyä. Nuoria ei messurakentaminen alana tahdo kiinnostaa, sillä työn epäsäännöllisyys sekä painottuminen iltoihin ja viikonloppuihin ei houkuta.”

”Ongelma on koko toimialan yhteinen, joten haluamme osaltamme olla mukana kouluttamassa uusia osaajia ja saada nuoret kiinnostumaan. Mentorointi voi olla myös tie tukea maahanmuuttajia ja työllistää heitä, Kalliokoski miettii. Tämän eteen pitää tehdä töitä.”

Teksti: Tia Härkönen

Viimeisimmät artikkelit