Skip to main content

Suunnittelija konkretisoi kuvaksi asiakkaan toiveet

Leo Rongonen on työskennellyt messuosastojen suunnittelun parissa jo 30 vuotta. Viimeisin niistä on kulunut Messua Oy:n palveluksessa kevään 2022 yrityskaupan myötä. Leo Rongonen on aina pitänyt haasteiden ratkaisemisesta. Messuosastojen suunnittelussa hän on päässyt toteuttamaan asiakkaiden toiveita ja tarpeiden mukaisia ratkaisuja…