Asiakastapahtuma on älykkään johtajan strateginen työkalu

Taitavasti toteutetulla tapahtumalla saavutetaan kauaskantoisia tuloksia ja organisaation brändi vahvistuu. Silti vain harva johtaja hyödyntää asiakastapahtumien mahdollisuuksia kunnolla.

Tapahtuma on merkittävä investointi. Vaikuttavan, tunteita herättävän ja syvän muistijäljen jättävän tapahtuman rakentaminen kysyy pitkäjänteistä ja määrätietoista työtä. Pikavoittoja ei kannata odottaa. Usein puhe tapahtumista kietoutuu kuitenkin rahaan. Tapahtuman toteutus nähdään vain kustannuksena.

Kun tapahtumat mielletään strategisena työkaluna, ne tuovat arvoa niin yrityksen myynnille, markkinoinnille kuin viestinnälle. Onnistuneilla tapahtumilla kasvatetaan myös liikevaihtoa.

Parhaimmillaan asiakkaan kanssa koettu yhteinen hetki lujittaa ihmissuhteita. Luottamukselliset suhteet puolestaan avaavat uusia, joskus yllättäviäkin, ovia. Tapahtumissa luotujen verkostojen ansioista voit löytää itsesi neuvottelupöydistä, joista et ehkä aiemmin olisi osannut edes unelmoida.

Aito tunne lujittaa asiakassuhdetta

Yrityksen brändi kiteytyy konkreettisesti henkilöstössä. Ihmiset luovat tunnelman ja tekevät todeksi sen, millainen yritys olette. Siksi jokaisen, ylintä johtoa myöten, on sisäistettävä oma roolinsa kokonaisuudessa.

On hyvä miettiä ennakkoon, mitä ja miten te viestitte kohdatessanne asiakkaan tapahtumassa. Millainen tunnelataus asiakkaalle teistä välittyy? Hyvä yhteishenki on tässä ratkaisevan tärkeä. Se rakennetaan työpaikalla arjessa. Korjausliikkeitä siihen ei pysty tekemään enää tapahtumassa.

Kun seuraavan kerran osallistut tapahtumaan, kiinnitä huomiota siihen, minkälaisen tunnelman mukana oleva henkilöstö luo. Entä johto? Kunnioittaako ylin johto asiakkaitaan läsnäolollaan?

Kuinka iholle itse pääset asiakasta ollessanne kasvotusten?

 

Marja Pekkanen
Kirjoittaja on Messua Oy:n toimitusjohtaja ja pitkän linjan tapahtuma- ja messumaailman ammattilainen.